Tuyển dụng

Nhân Viên Kinh Doanh

Mô tả công việc - Tìm hiểu và thông thạo tất cả các mặt hàng, sản phẩm của công ty. - Lập danh sách khách hàng thuộc khu vực mình phụ trách. - Lên kếh oạch quản lý, theo dõi, chăm sóc và tiếp cận khách hàng. - Lập sổ theo dõi công nợ, phối hợp với phòng Kế toánth eo dõi công nợ của khách hàng. - Định kỳ trực tiếp đi thăm viếng, gặp gỡ, trao đổi với khách hàng. - Hằng ngày [...]