Hạt Canxi - Hạt màu

Sản phẩm

Sản phẩm hạt phụ gia nhựa (canxi) và hạt màu của Phú Lâm đang từng bước khẳng định được chất lượng của mình trên thị trường.
Năm 2017, Phú Lâm tập trung phát triển mạnh mặt hàng này. Công suất dự kiến: 5000 tấn/tháng