DSC07148

Xylene PLCM-XY

Danh mục:
  • Mô tả
  • Đánh giá (0)

Mô tả sản phẩm

TLV – STEL 150ppm (657mq/m3)

III. Ứng dụng:

Là Dung môi rất quan trọng cho thuốc trừ sâu, chất béo, parafin, nhựa tự nhiên và nhựa tổng hợp. Xylene còn dùng làm dung môi, chất pha loãng cho sơn, men, vecni và được sử dụng rộng rãi trong sản xuất mực in, keo dan.

1. Tên hóa học

Xylene

2. Tên khác

Xylol

3. Các đặc điểm nổi bật

Tỷ trọng ở 200C: 0.865 – 0.875 kg/L

Điểm chớp cháy (abel): 240C

Nhiệt độ tự bốc cháy: 5000C

Giới hạn bốc hơi:

Dưới: 1.0% vol

Trên 6.0% vol

Hơi đông đặc ở 00C và 1 atm: 3.7

Ngưỡng giá trị giới hạn: TLV-TWA 100ppm (434 mg/m3).(ACGIH 1989-90)

TLV-STEL 150ppm (657 mg/m3).

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.


Hãy là người đầu tiên đánh giá “Xylene PLCM-XY”