Từ 1-5, chỉ chấp nhận C/O mẫu AANZ theo quy định mới

Từ 1-5, chỉ chấp nhận C/O mẫu AANZ theo quy định mới

(HQ Online)- Theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan, kể từ 1-5-2016, cơ quan Hải quan chỉ chấp nhận C/O mẫu AANZ được cấp theo đúng quy định tại Thông tư 31/2015/TT-BCT của Bộ Công Thương.

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội (Cục Hải quan Hà Nội).

Căn cứ trên thông báo từ Ban Thư ký ASEAN về việc Philippines sử dụng C/O mẫu AANZ theo hình thức cũ đến hết tháng 4-2016, Tổng cục Hải quan cho biết chỉ chấp nhận C/O mẫu AANZ do Philippines phát hành theo hình thức cũ (quy định tại Thông tư 33/2009/TT-BCT của Bộ Công Thương) đến hết ngày 30-4-2016.

Từ 1-5, C/O mẫu AANZ phải được cấp theo đúng quy định tại Thông tư 31/2015/TT-BCT quy định thực hiện quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN-Úc- New Zealand.

Trong Thông tư 31/2015/TT-BCT quy định đầy đủ các nội dung liên quan đến quy tắc xuất xứ; quy tắc cụ thể mặt hàng; thủ tục cấp và kiểm tra Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O); những thông tin tối thiểu của C/O; mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa AANZ; hướng dẫn kê khai C/O; danh mục các tổ chức cấp C/O…

Mới đây, Tổng cục Hải quan cũng đã hướng dẫn Hải quan địa phương về việc kiểm tra C/O mẫu AANZ, trong đó nêu lên danh sách gồm 13 lỗi hoặc sai sót nhỏ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của C/O AANZ, đã được các nước thành viên Hiệp định ASEAN-Úc- New Zealand thống nhất.

Cụ thể: Lỗi chính tả hay đánh máy trên C/O; Kích thước của đánh dấu trên ô số 13 (cả bằng máy hoặc tay), và cả việc đánh dấu chéo (x); khác biệt nhỏ về chữ ký của người cấp C/O trên ô số 12 và mẫu chữ ký thông báo; khác biệt về đo hường trên C/O và chứng từ khác như hóa đơn thương mại/ bảng kê hàng hóa hoặc chứng từ khác; khác biệt nhỏ về khổ giấy A4 của C/O; khác biệt nhỏ về mầu mực (đen hoặc xanh) trên C/O; khác biệt nhỏ về miêu tả hàng hóa trên C/O và chứng từ khác; cỡ chữ và kiểu chữ trên C/O (xem xét trên cơ sở từng vụ việc cụ thể, trường hợp có nghi ngờ tính hợp lệ của C/O thì không từ chối ngay C/O mà cấn tiến hành xác minh); khác biệt nhỏ của ký tự trên C/O miễn là khác biệt này không ảnh hưởng đến nghĩa của từ hoặc câu đó…

Nguồn: www.baohaiquan.vn

Share this post

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *